08
May
2021

Yo Nani Ko Sheerai Ma – Prem Dhoj Pradhan

Yo Nani Ko Shirai Ma Lyrics and Guitar Chords

Chorus

Gm
यो नानीको सिरैमा
Gm           F
ईन्द्र कमल फूल फूल्यो
Gm     Dm  F
मगमग चल्यो बासना
Gm
यो नानीको सिरैमा
Gm           F
ईन्द्र कमल फूल फूल्यो
Gm     Dm  F
मगमग चल्यो बासना

Music:

Verse 1

Gm
अनिदाले हो कि
Gm       F
मोहनिले हो कि
Gm          Dm  F
यो नानीको सिरै ढल्केको
Gm
अनिदाले हो कि
Gm       F
मोहनिले हो कि
Gm          Dm  F
यो नानीको सिरै ढल्केको

Gm
हामि पनि रिसिङ्गको
Gm         F
तिमी पनि रिसिङ्गको
Gm               Dm F
लाईदिउँ माया एकै किसिमको
Gm
हामि पनि रिसिङ्गको
Gm         F
तिमी पनि रिसिङ्गको
Gm               Dm F
लाईदिउँ माया एकै किसिमको

Music:

Verse 2

Gm
चोलो दिउँला मखमलि
Gm             F
सारी दिउँला फाईबर
Gm           Dm    F
मै हुँ कान्छि रेलको डाईबर
Gm
चोलो दिउँला मखमलि
Gm             F
सारी दिउँला फाईबर
Gm           Dm    F
मै हुँ कान्छि रेलको डाईबर

Gm
अँकुसिले तानु कि
Gm       F
झटारोले हाँनु कि
Gm           Dm  F
यो नानीको सिरमै मोहिनी
Gm
अँकुसिले तानु कि
Gm       F
झटारोले हाँनु कि
Gm           Dm  F
यो नानीको सिरमै मोहिनी

Music:

Verse 3

Gm
पालुङ्गटारको गोरुले,
Gm               F
सल्यानटारको बिउ खायो
Gm                 Dm  F
कान्छि ल्याउँदा जेठी जील् खायो
Gm
पालुङ्गटारको गोरुले,
Gm               F
सल्यानटारको बिउ खायो
Gm                 Dm  F
कान्छि ल्याउँदा जेठी जील् खायो

Gm
यो नानीको सिरैमा
Gm           F
ईन्द्र कमल फूल फूल्यो
Gm     Dm  F
मगमग चल्यो बासना
..Gm
[ यो नानीको सिरैमा
Gm           F
ईन्द्र कमल फूल फूल्यो
Gm     Dm  F
मगमग चल्यो बासना ] – 2
Gm     Dm  F
मगमग चल्यो बासना
Gm     Dm  F
मगमग चल्यो बासना

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *