29
Aug
2021

Yo Karma Bhumiko – Deepak Kharel

Yo Karma Bhumiko Lyrics and Chords

Lyrics by Rajendra Rijal
Composed by Shambhujit Baskota

Chorus

..Am      G
[ हा …… हा
G                   Am
हा … हा हा हा हा … ] – 2

….Am   G       Am
यो कर्म भूमिको आँगनमा
G         C    Am
कर्मको उदाहरण
C                 Am
प्रस्तुत गरेर देखाऔं
..E                       Am
यहाँको धर्ती बाँझो छैन
..E                       Am
यहाँको धर्ती बाँझो छैन
..G                        Am
बीकाश को फूल फुलाऔं
..G                        Am
बीकाश को फूल फुलाऔं

Music:

Verse 1

Am                                     G
विश्वास गर्छन् यहाँका मानिसहरू
G         C      Am
शव्दमा होइन कर्ममा
Am E     Am
हा… हा… हा हा हा…

Am                                     G
विश्वास गर्छन् यहाँका मानिसहरू
G         C      Am
शव्दमा होइन कर्ममा
…Am                             G
बीकाशको लहर पुर्‍याउनु छ
..G                Am
सहरमा होइन गाउँमा
Am
गाउँ गाउँमा,
Am
गाउँ गाउँमा

….Am    G         Am
यो शान्ति क्षेत्रको आँगनमा
G           C    Am
शान्तिको उदाहरण
C                 Am
प्रस्तुत गरेर देखाऔं
..E                       Am
यहाँको धर्ती बाँझो छैन
..E                       Am
यहाँको धर्ती बाँझो छैन
..G                        Am
बीकाश को फूल फुलाऔं
..G                        Am
बीकाश को फूल फुलाऔं

Music:

Verse 2

Am                               G
निर्माण गर्ने अपार शक्ति छ
G        C          Am
हामी नेपालीका पाखुरीमा
Am E     Am
हा… हा… हा हा हा…

Am                               G
निर्माण गर्ने अपार शक्ति छ
G        C          Am
हामी नेपालीका पाखुरीमा
Am                   G
देशभक्ति दौडिरहन्छ
G                Am
यही रगतको थोपामा
Am
थोपा थोपामा,
Am
थोपा थोपामा

….Am     G       Am
यो पुण्य भूमिको आँगनमा
G        C    Am
धर्मको उदाहरण
C                  Am
प्रस्तुत गरेर देखाऔं
..E                       Am
यहाँको धर्ती बाँझो छैन
..E                       Am
यहाँको धर्ती बाँझो छैन
..G                        Am
बीकाश को फूल फुलाऔं
..G                        Am
बीकाश को फूल फुलाऔं

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *