24
May
2019

Wari Jamuna Pari Jamuna – Khemraj Gurung

Wari Jamuna Pari Jamuna Lyrics and Guitar Chords

Singer – Khemraj Gurung
Lyrics – Khemraj Gurung

Verse 1

ओ….हो.…हा….अहेम

A
हा…वारी जमुना,
A
पारी जमुना
A
जमुनाको फेदैमा
Bm      A
मनकामना
हुर्र…

A
एकादेशी बजारैमा,
A
हे एकादेशी बजारैमा
A
ए फन्के रोटी थालमा है
A            Bm  A
एकादेशी बजारैमा
A                      F#m     A
हा, कस्को छोरा कस्को छोरी
F#m                        A
कस्को छोरा कस्को छोरी
A
हे पर्यो माया जालमा होई,
A               Bm        A
कस्को छोरा कस्को छोरी।
हुर्र…

Music :

A                         F#m     A
हा, सिमसिम पानी कान्छी नानी
F#m                           A
सिमसिम पानी कान्छी नानी
A
ए, भिज्यो पैतालो माने लौ।
A                 F#m      A
हा, पैले हामी नाच्थ्यौ खेल्थ्यौ
F#m                    A
पैले हामी नाच्थ्यौ खेल्थ्यौ
A
ए माया मैतालो माने लाई।
हुर्र…

A
काले बुङ्गको मैना चरी,
A
ए काले बुङ्गको मैना चरी
A
ए टिष्टा खोला झर्यो होई,
A               Bm     A
काले बुङ्गको मैना चरी।
A                 F#m  A
हा, कर्म मेरो खोटी रैछ
F#m                    A
कर्म मेरो खोटी रैछ
A
ए मागी खानु पर्यो होई,
A           Bm     A
कर्म मेरो खोटी रैछ।
हुर्र…

A                    F#m      A
हा, आकाशैको गड्यांग गुडुंग
F#m                      A
आकाशैको गड्यांग गुडुंग
F#m         A
भुइँको खजुरीलाई नि लौ।
A               F#m  A
हा, मरेपछी गंगाजीलाई
F#m             A
मरेपछी गंगाजीलाई
F#m         A
ए बाँचे हजूरीलाई नै लौ।
हुर्र।

A
हा…वारी जमुना,
A
पारी जमुना
A
जमुनाको फेदैमा
Bm      A
मनकामना
हुर्र…
A
जमुनाको फेदैमा
Bm      A
मनकामना
हुर्र…
A
जमुनाको फेदैमा
Bm      A
मनकामना
A
जमुनाको फेदैमा
Bm      A
मनकामना

End

Wari Jamuna Pari Jamuna Lyrics and Guitar Chords

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.