30
Mar
2024

Ujyaalo – The Elements

Ujyaalo Lyrics and Chords

Chords to be updated soon ..

Verse 1

बोलि फ़ुट्दैन तिम्रो अगाडी
भन्न मन छ , संसार टुक्राउछु म
आँखामा हेरेर बाचा दिने
कहिले छोडदिन भन्न मन त छ
सिउँदो भरेर एकै साथ बाँच्ने
सुख सबै तिमीलाई साँच्नु छ

तिमी मेरो उज्यालो
म तिम्रै पर्छाई हो
तिमी मेरो प्राण हौ
हाम्रो आयु संगै गाँसियो
कसम दिए तिमीलाई
यो जुनी तिम्रै निम्ति हो

Music:

Verse 2

भर त लाग्दैन आफु माथि
लवज भेट्दिन , व्यक्त गर्नु छ
केहि को पर्वा गर्न नपरी
बादले ताल माथि निदाउन
तर बोलि फ़ुट्दैन तिम्रो अगाडी
भन्न मन छ संसार टक्राउछु म

तिमी मेरो उज्यालो
म तिम्रै पर्छाई हो
तिमी मेरो प्राण हौ
हाम्रो आयु संगै गाँसियो
कसम दिए तिमीलाई
यो जुनी तिम्रै निम्ति हो

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *