13
Jun
2021

Timro Saath – Kta Haru

Timro Saath Lyrics and Chords

Album: Galat Nirnaya

Emaj7 – xx214x
Amaj7 – x02224
A6 – x02222

Verse 1

Emaj7
…तिम्रा मनका
F#m
कुरा म लाई सुनाउ न
Emaj7
…नजिक आउ
F#m
मायालु बनाउ न

………A
मलाइ तिम्रो
(मलाइ तिम्रो, मलाइ तिम्रो)
…….E
तिम्रो साथ चाहियो
…….A
अंगालोको
(अंगालोको, अंगालोको)
……..E
न्यानो ताप चाहियो

Music:

Verse 2

Emaj7
…बाटो अँध्यारो तर
F#m
तिमी टहकिन् छेउ
Emaj7
…हासेर बोल्दा
F#m
तारा झैँ चम्किन् छेउ

………A
मलाइ तिम्रो
(मलाइ तिम्रो, मलाइ तिम्रो)
…….E
तिम्रो साथ चाहियो
( तिम्रो साथ चाहियो )
…….A
अंगालोको
(अंगालोको, अंगालोको)
……..E
न्यानो ताप चाहियो

Music:

Verse 3

Amaj7 A6
…तिम्रा हातहरुले
B                     A
कोरिदेउ न एउटा चित्र
Amaj7  A6
….तिम्रा हातहरुले
B                     A
कोरिदेउ न एउटा चित्र
Amaj7  A6   B                A
…आभा बनि  बसिदेउ मन भित्र

………A
मलाइ तिम्रो
(मलाइ तिम्रो, मलाइ तिम्रो)
…….E
तिम्रो साथ चाहियो
………A
अंगालोको
(अंगालोको, अंगालोको)
……..E
न्यानो ताप चाहियो

मलाइ तिम्रो
तिम्रो साथ चाहियो

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *