12
Jan
2023

Timle Garda – VZN

Timle Garda Lyrics and Chords

Chords: G#m  C#m

6 ————————————
5 ————————————-
46—————-11—————
3 —-4—————–9————-
2 ——4—————–9———–
1 ———464————9119

Verse 1

Baisakh ko din jhai timro mann
Sukha kura haru so lonely
Oili Jala timro jowan
Farki na aula tyo jawani
Cold feet
Running through my back baby
Heartbreak Hotel
Aaula mero yaad bani

Samjhideu na
Samjhideu na malai
Belkaa ek bajey
Tyo phone garchau kallai ?
Haatai le matra
Hamro sambandha haru
Ma ta timrai bharr ma ho

Yo sabb timle garda ho
Timle gardaa ho
Yo sabb timle garda ho
Timle gardaa ho
Yo sabb timle garda

Verse 2

Bhijeko aulaa ti bhanchan
K cha mann ma
Samaye nalaagla bhawa
Rukho bann na
Girl you’re so, so, so cold
Mutu bich ko taato
Kebal dui pal ta ho

Samjhideu na
Samjhideu na malai
Belkaa ek bajey
Tyo phone garchau kallai
Haatai le matra
Hamro sambandha haru

Ma ta timrai bharr ma ho

Yo sabb timle garda ho
Timle garda ho
Yo sabb timle garda ho
Timle garda ho

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *