07
Dec
2022

Thapa Na Thapa Hatai Ma – Hemant Sharma

Thapa Na Thapa Hatai Ma Lyrics and Chords

Lyrics: Suresh Adhikari
Vocal: Hemant Sharma

Verse 1

A               G
थाप न थाप हातैमा
A                  G
मायाको चिनो मायालु
A               G
थाप न थाप हातैमा
A                  G
मायाको चिनो मायालु
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल

A              G
पुछ न पुछ पसिना
A             G
बगाइदेला गाजलु
A              G
पुछ न पुछ पसिना
A             G
बगाइदेला गाजलु
Em      G       G            A
तिम्रै भनेर मेरो जाले रुमाल
Em      G       G            A
तिम्रै भनेर मेरो जाले रुमाल

Music: Flute

Verse 2

A                                A
सिरको फुल सिरैमा हो सिरैमा हो
…………..Em
सिरैमा हो सिरैमा
G                                Bm
भिरको फुल भिरैमा हो भिरैमा हो
G            Em
भिरैमा हो भिरैमा
A                                A
सिरको फुल सिरैमा हो सिरैमा हो
Em
सिरैमा
G                                Bm
भिरको फुल भिरैमा हो भिरैमा हो
Em
भिरैमा
Em                G   Em
लाइहाल माया बेलैमा
Em               A
केलाई बस्छौ पिरैमा
Em                G   Em
लाइहाल माया बेलैमा
Em               A
केलाई बस्छौ पिरैमा

A               G
थाप न थाप हातैमा
A                  G
मायाको चिनो मायालु
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल

Music:

Verse 3

A                                 A
बासको चरी बासैमा हो बासैमा हो
…………..Em
बासैमा हो बासैमा
G                                 Bm
पासोको चरी पासैमा हो पासैमा हो
G             Em
पासैमा हो पासैमा
A                                 A
बासको चरी बासैमा हो बासैमा हो
Em
बासैमा
G                                 Bm
पासोको चरी पासैमा हो पासैमा हो
Em
पासैमा

Em           G        Em
हुनिले कुरा छिन्दिन्छ
Em               A
खुनिले राक्छ आशैमा
Em           G        Em
हुनिले कुरा छिन्दिन्छ
Em               A
खुनिले राक्छ आशैमा

Verse 1 Repeat

A               G
थाप न थाप हातैमा
A                  G
मायाको चिनो मायालु
A               G
थाप न थाप हातैमा
A                  G
मायाको चिनो मायालु
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल

A              G
पुछ न पुछ पसिना
A             G
बगाइदेला गाजलु
A              G
पुछ न पुछ पसिना
A             G
बगाइदेला गाजलु
Em      G       G            A
तिम्रै भनेर मेरो जाले रुमाल
Em      G       G            A
तिम्रै भनेर मेरो जाले रुमाल
Em        G       G             A
जाला उडेर मेरो जाले रुमाल
Em        G         G            A
जाला उडेर उडेर जाले रुमाल

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *