08
May
2021

Tara Matra Haina Timilai – Prem Dhoj Pradhan

Tara Matra Haina Timilai Lyrics and Guitar Chords

Lyrics by Kiran Kharel

Chorus

..Am         Am
[ तारा मात्रै हैन तिमीलाई,
C               C
जूनै दाईजो दिई दिउँला
G             F
माग तिमी तिमीलाई मेरो,
E             Am
जिन्दगी नै दिई दिउँला ] – 2

Music:

Verse 1

Am                G               Am
तिमीलाई मेरो … हे हे हे हे हे  ..
Am               G
तिमीलाई मेरो झिलीमिली,
G                  G
आकाश नै ओढाउँला
G
त्यो पाऊमा,
F                     Am
रंगीचंगी बसन्त चढाउँला
Am              Am
तिमीले पाऊ टेक्ने ठाउँमा,
C                  C
शितका थोपा छरि दिउँला
G                 F
तिमीले सास, फेर्ने ठाउँमा,
E                  Am
सुवासले भरि दिउँला

Am         Am
तारा मात्रै हैन तिमीलाई,
C               C
जूनै दाईजो दिई दिउँला
G             F
माग तिमी तिमीलाई मेरो,
E             Am
जिन्दगी नै दिई दिउँला

Music:

Verse 2

Am                G               Am
तिमीलाई मेरो … हे हे हे हे हे  ..
Am               G
तिमीलाई मेरो मुटुको यो
G                  G
ढुक-ढुकीले जगाउँला
G
ती नशामा,
F                             Am
जोवनको मधुर धारा बगाउँला
Am        Am
सुकुमारी तिम्रा ओठ ति,
C                C
ओठमा संगालुला
G                 F
तिमीलाई मेरै न्यानो न्यानो,
E                 Am
अंगालोमा म अंगालुला

Am         Am
तारा मात्रै हैन तिमीलाई,
C               C
जूनै दाईजो दिई दिउँला
G             F
माग तिमी तिमीलाई मेरो,
E             Am
जिन्दगी नै दिई दिउँला

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *