Dal Bhat – Mukti and Revival

Dal Bhat Lyrics and Guitar Chords Eutai kura saacho Sabai ko khacho Aaja bihana ghar ghar ma bhuicho Sabai lai hatarai...