Jannu Bhaneko – Ani Choying Drolma

Jannu Bhaneko Lyrics and Guitar Chords Lyrics: Durga Lal Shrestha Music composition: Nhyoo Bajracharya Chorus B           ...