Hawa Sararara – Kushal Acharya

Hawa Sararara Lyrics and Guitar Chords Lyrics: Kushal Acharya | Ankush Adhikari Singer/composer: Kushal Acharya Verse 1 …………..D Haawaa sara rararara...