05
Aug
2020

Sirma Ribbon

Sirma Ribbon Lyrics and Guitar Chords

Written, Composed and Performed by Nepathya

Verse 1

G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G              Em
हिरा जस्तो झललल
Bm          Am   G
सम्झिरहने त्यो मुहार
G           Am        G   Em
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
G           Am        G   Em
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी

Music:

Verse 2

G
पानी है पर्‍यो
G
पानी है पर्‍यो
Bm        Am  G
काँ पर्‍यो त्यो बुँद
Bm        Am  G
काँ पर्‍यो त्यो बुँद
G               Em
डाँडा काँडा सररर
Bm    Am  G
रसायो म  रुँदा

G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G              Em
हिरा जस्तो झललल
Bm          Am   G
सम्झिरहने त्यो मुहार
G           Am        G   Em
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
G           Am        G   Em
अब मैले बिर्सूँ  कसरी

Music: Guitar Solo

G
समीको छेउ-छेउ
G
समीको छेउ-छेउ
Bm       Am  G
पीपलु र वर पनि
Bm       Am  G
पीपलु र वर पनि
G            Em
बालखैमा धररर
Bm     Am   G
बिग्रियो घर  पनि

G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G
शिरमा रिबन
Am               G   Em
सालको पछ्यौरी
G              Em
हिरा जस्तो झललल
Bm          Am   G
सम्झिरहने त्यो मुहार
G           Am        G   Em
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
G           Am        G   Em
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
अब मैले बिर्सूँ  कसरी
अब मैले बिर्सूँ  कसरी

End

Sirma Ribbon Lyrics and Guitar Chords

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *