04
Aug
2020

Sirfula Siraima

Sirfula Siraima Lyrics and Guitar Chords

Composed and performed by Nepathya

Chorus

A
शिरफूल शिरैमा
Bm
वनफूल वनैमा
F#m                           A
हिउँको फूल धौलाशिरीमा
A
शिरफूल शिरैमा
Bm
वनफूल वनैमा
F#m                           A
हिउँको फूल धौलाशिरीमा

Music: Guitar Solo

Verse 1

A
फागुनेको धुरी चलिरैछ हुरी
F#m
पुपाल बुकी भेटिन्छ कि
A
कुनै चरी
A
शिरैमा शिरफूल हातैमा ऐना
F#m
मायाको पिँजरा’ट
A
उडिजाऊँ मैना

A
पेल्माको तिरै तिर,
Bm
याम्खार भीरै भीर
F#m                        A
भेटै हौंला मैकोट शिरैशिर
A
पेल्माको तिरै तिर,
Bm
याम्खार भीरै भीर
F#m                         A
भेटै हौंला मैकोट शिरैशिर

A
शिरफूल शिरैमा
Bm
वनफूल वनैमा
F#m                           A
हिउँको फूल धौलाशिरीमा
A
शिरफूल शिरैमा
Bm
वनफूल वनैमा
F#m                           A
हिउँको फूल धौलाशिरीमा

Music: Guitar Solo

A
मनभरि फूल लाउने कोही छैन
F#m
नदेखेमा सन्तोक
A
देखे माया लाउँछ
A
चरी भुरुरुरु निगाली गाँजै
F#m
सम्झी आएँ म त लौ
A
झम्के झम्के साँझै मा

A
तक्सेरा झरौँला
Bm
दम्चनमा बसौँला
F#m                            A
ढोरपाटनमा घरजम गरौँला
A
तक्सेरा झरौँला
Bm
दम्चनमा बसौँला
F#m                            A
ढोरपाटनमा घरजम गरौँला

…A
[ शिरफूल शिरैमा
Bm
वनफूल वनैमा
F#m                           A
हिउँको फूल धौलाशिरीमा
A
शिरफूल शिरैमा
Bm
वनफूल वनैमा
F#m                           A
हिउँको फूल धौलाशिरीमा ] – 2

End

Sirfula Siraima Lyrics and Guitar Chords

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *