18
Oct
2022

Siran Ma Photo Chha – Nepathya

Siran Ma Photo Cha Lyrics and Chords

‘Mai Mari Jaunla’ is composed in a Tamang Selo rhythm.

Verse 1

A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
….A                 D
हो लेखेको सम्झना
D             A
चेतेर नफाल
A
सिरानमा फोटो छ
E7                   A
सिरानमा फोटो छ

A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
….A                 D
हो लेखेको सम्झना
D             A
चेतेर नफाल
A
सिरानमा फोटो छ
E7                   A
सिरानमा फोटो छ

Music:

Verse 2

A
सेतो कागतमा मनको रङ्गले
A
फूलबुट्टा भरि पठाछु
A
जतन गरी बाचेर मनले
A
जवाफ लेखी पठाउनु
….A
हो जवाफ लेखी पठाउनु

A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
….A                 D
हो लेखेको सम्झना
D             A
चेतेर नफाल
A
सिरानमा फोटो छ
E7                   A
सिरानमा फोटो छ

Music:

Verse 3

A
आकाशै ज्यानको त्यो खुर्पे जून
A
गुम्बाको लोंदोले छेकनी
A
भेटघाट सपनी जस्तो
A
यो मन के गरी बुजाउने ?
….A
हो यो मन के गरी बुजाउने ?

A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
A                     A
मै मरि जाउँला, जीवन छोटो छ
….A                 D
हो लेखेको सम्झना
D             A
चेतेर नफाल
..A
[ सिरानमा फोटो छ
E7                   A
सिरानमा फोटो छ ] – 3
G      A

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *