12
May
2020

Sikau Malai – Ishan R. Onta

Sikau Malai Lyrics and Guitar Chords

Verse 1

भारहिन भइ
उड्न सिकाउ मलाइ
हावा विपरित गई
चल्न सिकाउ मलाइ
ए चरी!
ए चरी!

बादल झैँ हलुका भइ
यात्रा गर्न सिकाउ मलाइ
रूख का फेद मुनि बसी
स्थिर हुन सिकाउ मलाई
ए नदि!
ए नदि!

हरेक दिन, उपहार यो
सुस्त सुस्त परिवर्तन को
पखाल्न सिकाउ , मलाई पाप यो
बगाइ लग , निराशा यो

ए झरी!
ए नदि!
कसरी ?
ए चरी!

Playlist of The Elements | Ishan R. Onta

Sikau Malai Lyrics and Guitar Chords

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *