26
Oct
2023

Salugu Gacha

Salugu Gacha Lyrics and Chords

संगीत, शब्द, रचना : बिबिन्द्र डंगोल, रोज मान महर्जन

Capo on 1st fret

Verse 1

F                F
सालुगु गाचा साले मते
F                    Dm
खाईसी झमसी ह्याके मते
Dm           F
माया यायेगु तोते मते
Dm            Gm
माया यायेगु तोते मते
F               F
माया यायेगु तोते मते

F                 F
सालुगु गाचा साले मखु
F                    Dm
खाईसी झमसी ह्याके मखु
Dm         F
चुपा नयेगु तोते मखु
Dm         Gm
चुपा नयेगु तोते मखु
F             F
चुपा नयेगु तोते मखु

Music:

Verse 2

F               F
हिरमा दाजु छु धायागु
Dm                 Dm      F
कतपिन्सेँ तासा छु मधाईगु
F                       F
जिमि माँ-बऊ नँ ब्वबि जित
Dm                   Gm
जिमि माँ-बऊ नँ ब्वबि जित
F                        F
जिमि माँ-बऊ नँ ब्वबि जित

F                      F
छिमी माँ-बऊनँ धायेके धाल
Dm             Dm       F
थुसी हे छन्त धायेके जुल
F                 F
झँझँ धायेका हेगु जुल
Dm            Gm
झँझँ धायेका हेगु जुल
F                 F
झँझँ धायेका हेगु जुल

Music

Verse 2

F                    F
हिरमाया म्येजु गन वनेगु
Dm                         Dm      F
मस्वोयाथेँ सोया छन्गु ख्वा स्यन्क
F                                  F
लिबाक न्ह्येबाक जुयेमते मन ब्वोएका
Dm                              Gm
लिबाक न्ह्येबाक जुयेमते मन ब्वोएका
F                                  F
लिबाक न्ह्येबाक जुयेमते मन ब्वोएका

F                F
दाईचा नँ छु प:हलँ खँ:ल्हाना
Dm                   Dm         F
मन यायेगु मन न थाते मला क
F                      F
झङ्ग पन्छी ब्वथेँ मब्वो जिगु मन
Dm                 Gm
झङ्ग पन्छी ब्वथेँ मब्वो जिगु मन
F                      F
झङ्ग पन्छी ब्वथेँ मब्वो जिगु मन

F                F
सालुगु गाचा साले मते
F                    Dm
खाईसी झमसी ह्याके मते
Dm           F
माया यायेगु तोते मते
Dm            Gm
माया यायेगु तोते मते
F               F
माया यायेगु तोते मते

F                 F
सालुगु गाचा साले मखु
F                    Dm
खाईसी झमसी ह्याके मखु
Dm         F
चुपा नयेगु तोते मखु
Dm         Gm
चुपा नयेगु तोते मखु
F             F
चुपा नयेगु तोते मखु

F                F
सालुगु गाचा साले मते
F                    Dm
खाईसी झमसी ह्याके मते
Dm           F
माया यायेगु तोते मते
Dm            Gm
माया यायेगु तोते मते
F               F
माया यायेगु तोते मते
..F                 F
[ सालुगु गाचा सालेमते
F                F
सालुगु गाचा साले मखु ] – 3

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *