05
Aug
2020

Rato Ra Chandra Surya

Rato Ra Chandra Surya Lyrics and Guitar Chords

Lyricist: Gopal Prasad Rimal
Composer: Ambar Gurung
Original : Phatteman and Ambar Gurung

D5  – x577xx
G5  – 355xxx
A5  – 577xxx

Chorus

D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य
A5               D5
जङ्गी निशान हाम्रो
G5                  A5
जिउँदो रगत सरी यो
A5                D5
बल्दो यो शान हाम्रो
D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य
A5               D5
जङ्गी निशान हाम्रो
G5                  A5
जिउँदो रगत सरी यो
A5                D5
बल्दो यो शान हाम्रो
D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य

Verse 1

..G5
[ हिमालझैँ अटल यो
D5
झुकेन यो कहिल्यै
A5
लत्रेन यो कहिल्यै
D5
जङ्गी निशान हाम्रो ] – 2

D5             D5
यो जन्मदै जगतमा
A5             D5
कैयौं प्रहार आए
G5              A5
साम्राज्य दुई हारे
A5            D5
हारेन शान हाम्रो
D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य
A5               D5
जङ्गी निशान हाम्रो
G5                  A5
जिउँदो रगत सरी यो
A5                D5
बल्दो यो शान हाम्रो
D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य

Music: Guitar Solo

Verse 2

..G5
[ जबसम्म चन्द्र सूर्य
D5
आकाशमा रहन्छ
A5
तबसम्म हुन्छ आफ्नै
D5
रातो रगत यो हाम्रो ] – 2

D5               D5
गाईसरी छन् साधु
A5               D5
जोजो यहाँ जगतमा
G5                  A5
सबको शरण बलियो
A5               D5
जङ्गी निशान हाम्रो
D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य
A5               D5
जङ्गी निशान हाम्रो
G5                  A5
जिउँदो रगत सरी यो
A5                D5
बल्दो यो शान हाम्रो
D5             D5
रातो र चन्द्र सूर्य

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *