18
Jun
2021

Ramaune Kaaran – Adrian Dewan

Ramaune Kaaran Lyrics and Chords

Lyrics and Music by Adrian Dewan

C                    F
रमाउने कारण येशूको नाम
G                 Am
येशूको नाम, येशूको नाम
C                    F
रमाउने कारण येशूको नाम
G                 Am
येशूको नाम, येशूको नाम
…….F           G              Am
उहाँ आउनुभो मानिस भएर
……..F        G           C
बचाउनुभो क्रूशैमा चढेर
…….F           G              Am
उहाँ आउनुभो मानिस भएर
……..F        G           C
बचाउनुभो क्रूशैमा चढेर

Music:

..C
[ डाँडाहरु खुशी भई
C
गीत गाए, र रमाए
F
रुखहरू ताली बजाई
Dm
तालमा ताल मिलाए ] – 2
C
सललल खोला बग्यो
Am         F
चिरी बिरी चरी गायो
C
परमेश्वरको काम देखी
Am        G
सारा प्रकृती रमायो
C
सिरिरिरि बतास बग्यो
Am           F
मनको पिर उडाई लग्यो
C
निलो आकाशैमा आज
Am          G
मलाई उडु उडु लाग्यो

…….F           G              Am
उहाँ आउनुभो मानिस भएर
……..F        G           C
बचाउनुभो क्रूशैमा चढेर
…….F           G              Am
उहाँ आउनुभो मानिस भएर
……..F        G           C
बचाउनुभो क्रूशैमा चढेर

Music:

..C
[ मृत्यु अनि पुनरुत्थान
C
द्वारा आफ्नो ख्रीष्ट येशूले
F
सबै थोकहरु माथि
Dm
अधिकार प्राप्त गरे ] – 2
C
समुन्द्रका गहिरा गहिरा
Am        F
स्थानहरु वहाँकै हुन
C
पृथ्वीका अग्ला अग्ला
Am          G
हिमालहरु वहाँकै हुन
C
आकाशका ताराहरु
Am         F
वहाँकै गुनगान गाउँछ्न
C
खोला नाला जंगल झरना
Am      G
सबै वहाँमा रमाउँछन

…….F           G              Am
उहाँ आउनुभो मानिस भएर
……..F        G           C
बचाउनुभो क्रूशैमा चढेर
…….F           G              Am
उहाँ आउनुभो मानिस भएर
……..F        G           C
बचाउनुभो क्रूशैमा चढेर

C                    F
रमाउने कारण येशूको नाम
G                 Am
येशूको नाम, येशूको नाम
C                    F
रमाउने कारण येशूको नाम
G                 Am
येशूको नाम, येशूको नाम
…….F       G                  Am
उहाँ मर्नुभो पाप् लाई लिएर
……F           G             C
बौरी उठ्नुभो विजय भएर
…….F       G                  Am
उहाँ मर्नुभो पाप् लाई लिएर
……F           G             C
बौरी उठ्नुभो विजय भएर

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.