13
Oct
2021

Raat Yo Kataula – Sushant Subedi

Raat Yo Kataula Lyrics and Chords

Capo on 1st fret

Dsus2 – xx0230

Verse 1 

A
रात यो काटौला
Dsus2
सङै बिताइदिउला
A
रात यो के होर?
Dsus2
सङै कटाइदिउला
F#m            E
माया नमारीदिनु
……Dsus2          E
मात्रै माया नमारिदिनु

A
जुनेलि रातौ मा
Dsus2
चिस्सो बतासै मा
A
जुनेलि रङ्गै मा
Dsus2
कस्सी अङ्गालै मा
F#m             E
साथ न छोडिदिनु
……Dsus2           E
मात्रै साथ न छोडिदिनु

Dsus2              E
आकाश भन्दा ठुलो माया तिमिलाइ
..Dsus2             E
गरिहेरौ कि एकफेर ?
Dsus2            E
साझ के हो र तिमी मा म ढल्दै छु
Dsus2            E
एस्तो पनि हुन्छ र?

Music:

Verse 2

A
जीवन यो काटौला
Dsus2
सङ्गै बिताइदिउला
A
जीवन यो के हो र ?
Dsus2
सङै कटाइदिउला
F#m                  E
हात समाइ हिड्दिनु
…….Dsus2                E
तिमी हात समाइ हिड्दिनु

…Dsus2           E
सागरै सरि चोखो माया म तिमी लाई
..Dsus2              E
गरि हेरौ कि एकफेर?
..Dsus2           E
परेली मा लुकाइ राखौ कि तिमिलाइ
Dsus2         E
हुन्छ भनीदेउ न

A
जुनेलि रातौ मा
Dsus2
चिस्सो बतासै मा
A
जुनेलि रङ्गै मा
Dsus2
कस्सी अङ्गालै मा
F#m             E
साथ न छोडिदिनु
……Dsus2           E
मात्रै साथ न छोडिदिनु
……Dsus2           E
मात्रै साथ न छोडिदिनु

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *