28
May
2023

Phoolai Phool Matra Pani – Madhu Chhetri

Phoolai Phool Matra Pani Lyrics and Chords

Chorus

C
[ फूलै फूल मात्र पनि,
C
होईन रैछ जीवन।
C               F
काँडा बीच फुल्ने,
C
फूल रैछ जीवन।] – २
C
फूलै फूल मात्र पनि।

Music: C  A# C

Verse 1

C
मरी दिने मानिसले,
F
… बिष पीउने गर्छन।
C
मरी दिने मानिसले,
F
… बिष पीउने गर्छन।
C
कोही बाँची दिन,
G                 C
…बिष पिउने गर्छन।

C
बिषैबिष मात्र पनि,
C
होइन रैछ जीवन।
C               F
काँडा बीच फुल्ने,
C
फूल रैछ जीवन।
C
फूलै फूल मात्र पनि।

Music:

Verse 2

C
अरुलाई कुल्चेर,
F
.. अघि बढ्छ मानिस।
C
अरुलाई कुल्चेर,
F
.. अघि बढ्छ मानिस।
C
देउता बन्ने रहरमा,
G                 C
… ढुंगा बन्छ मानिस।

C
रहर गर्नु मात्र पनि,
C
होइन रैछ जीवन।
C               F
काँडा बीच फुल्ने,
C
फूल रैछ जीवन।

C
फूलै फूल मात्र पनि,
C
होईन रैछ जीवन।
C               F
काँडा बीच फुल्ने,
C
फूल रैछ जीवन।
C
फूलै फूल मात्र पनि।

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *