07
May
2021

Para Laijau Phool Haru – Prem Dhoj Pradhan

Para Laijau Phool Haru Lyrics and Guitar Chords

Composer: Nati Kaji
Lyricist: Rajendra Thapa

Chorus

..G             D
[ पर लैजाउ फूलहरु,
G            D
छोपी देउ तारा जून
G
बन्द गर गीतहरु,
G                              G
तिम्रो याद आउने सबै चिजहरु
G                              G
तिम्रो याद आउने सबै चिजहरु ] – 2
G             D
पर लैजाउ फूलहरु

Music:

Verse 1

G                         G
शहरको भिडमा म एक्लो,
G                          G
शहरको भिडमा म एक्लो,
G
हल्लाले छुदैन
G                              G
रानीवनको एकान्तमा पनि
G
मन चुप हुदैन
G           C
पहाडमा पनि शान्ति छैन
G                D
तिम्रो याद नआउने
……G
कुनै ठाउै छैन

G             D
पर लैजाउ फूलहरु,
G            D
छोपी देउ तारा जून
G
बन्द गर गीतहरु,
G                              G
तिम्रो याद आउने सबै चिजहरु
G                              G
तिम्रो याद आउने सबै चिजहरु
G             D
पर लैजाउ फूलहरु

Music:

Verse 2

G                   G
संसार देखि भागुला,
G                   G
संसार देखि भागुला,
G
तिमीबाट सक्दिन
G                           G
आत्तिएर मन उड्न खोज्छ
G
तर मुक्ति पाउदिन
G           C
सपनामा पनि शान्ति छैन
G                D
तिम्रो याद नआउने
……G
कुनै ठाउै छैन

G             D
पर लैजाउ फूलहरु,
G            D
छोपी देउ तारा जून
G
बन्द गर गीतहरु,
G                              G
तिम्रो याद आउने सबै चिजहरु
G                              G
तिम्रो याद आउने सबै चिजहरु
G             D
पर लैजाउ फूलहरु

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *