07
Jan
2018

Sagar Ale – Palla Ghar Ki Kanchi Nani

Palla Ghar Ki Kanchi Nani Lyrics and Guitar Chords

music/ lyrics: Manoj Thapa Magar

Cm           F
Haaa hahahaa haa
A#                 Cm
Hah hah hah hah
Cm           F
Haaa hahahaa haa
A#                 Cm
Hah hah hah hah

 

       Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
       Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
D#                     A#             Cm
Muskurau che uu lajhai namani

     Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
       Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
D#                     A#             Cm
Muskurau che uu lajhai namani
Cm           F
Haaa hahahaa haa
A#                 Cm
Hah hah hah hah

 

( Music Guitar Solo)

Cm
Kahiley ta kesha jhardai
Cm
Kahiley ta aakha tardai
Cm
Kahiley ta kesha jhardai
Cm
Kahiley ta aakha tardai
Cm
Kahiley ta kamar bhajdai
Cm
Chamma chamma chamma naach dai
A#                       Cm
Duniya ko darrai nammani

     Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
       Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
D#                     A#             Cm
Muskurau che uu lajhai namani
Cm           F
Haaa hahahaa haa
A#                 Cm
Hah hah hah hah

( Music Guitar Solo)

            Cm
Kahiley ta chahana mai
            Cm
Kahiley ta bahana mai
            Cm
Kahiley ta chahana mai
            Cm
Kahiley ta bahana mai
            Cm
Ali ali alii gardai
            Cm
Masikidai auxa cheu mai
A#                 Cm
Duniya ko darrai namani

     Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
       Cm
Hey palla ghar ki kanchi nani
D#                     A#             Cm
Muskurau che uu lajhai namani
Cm           F
Haaa hahahaa haa
A#                 Cm
Hah hah hah hah
Cm           F
He hehaehee hee
A#                 Cm
Hah hah hah hah
Cm           F
Haaa hahahaa haa
A#                 Cm
Hah hah hah hah

 

 

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *