13
Oct
2022

Pahilo Nazar – Lekali Band

Pahilo Nazar Lyrics and Chords

Album: Manas

Intro: [ D  A  G  D ] – 2

D         A               G       D
ना ना रे ना … ना ना ना.. ना ना ना
D         A               G       D
ना ना रे ना … ना ना ना ना.. ना ना ना ना ना

Music: Intro chords

Verse 1

D          A           G         D
पहिलो नजर अनि पहिलो भेटमा
D       A        G     D
बस्न गयो मेरो माया तिमिमा
D          A           G         D
पहिलो नजर अनि पहिलो भेटमा
D       A        G     D
बस्न गयो मेरो माया तिमिमा
…..Bm      A
मनका कुरा तिमी सामु
………..D
खोल्न सकिन
…..Bm      A
मनका कुरा तिमी सामु
………D
पोख्न सकिन
D          A           G         D
पहिलो नजर अनि पहिलो भेटमा

Music:

Verse 2

..D             A
[ डर लाग्छ तिमी सामु
Em                     A
..मनका कुरा खोल्न
Em                      A
..केही आँट गरि बोलुँ भने
G                      D
..पाइला मेरो सर्दैन ] – 2
……Em        A
अब तिमी नै भन
……Em        A
मेरो मनका कुरा
G               D
…कसरी खोलु

D          A           G         D
पहिलो नजर अनि पहिलो भेटमा

Music:

Verse 3

..D             A
[ कहिं कतै लाग्छ तिम्रो
Em                            A
..नजरले मलाई खोज्द छ
Em               A
..तिम्रो हाँसो सँगै
G                        D
..भावना मेरो बग्द छ ] – 2
……Em        A
अब तिमी नै भन
……Em        A
मेरो मनका कुरा
G                      D
कसरी पोखुँ

D          A           G         D
पहिलो नजर अनि पहिलो भेटमा
D       A        G     D
बस्न गयो मेरो माया तिमिमा
D          A           G         D
पहिलो नजर अनि पहिलो भेटमा
D       A        G     D
बस्न गयो मेरो माया तिमिमा
…..Bm      A
मनका कुरा तिमी सामु
………..D
खोल्न सकिन
…..Bm      A
मनका कुरा तिमी सामु
………D
पोख्न सकिन

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *