29
Aug
2018

Nacha Firiri – Mahesh Kafle Ft. Melina Rai

Nacha Firiri Lyrics and Guitar Chords

Music/Lyrics Mahesh Kafle

Nacha Firiri Guitar Tabs

Capo on 5th Fret

..G
[ Asare mahina simsime pani
Pari rahekai cha ni
Cadd9
Timilai bhetna bhanera
……….D                     G
Chata odhera aako sani ] x2
…………G                    Cadd9
[ Hawa chalyo siriri aatai jiriri
……………………………..D
Ma bajauchu murali tiriri
……………………G
Timi nacha firiri ] x 2
…………..Cadd9       G
Ae timi nacha firiri
……….D              G
Lahai nacha firiri

Music: Guitar Solo

G
Aankha ti dui aankha
…………Cadd9            G
Timrai lagi ho mero yo bhaka
…….G
Pari bann ma koyali gaayo
…………Cadd9               G
Timlai dekherai manai ramayo
G
Pauju pauma pauju
……..Cadd9                     G
Timi cheu aauda ma ta lajau chu
…………..G
Haatma chura rato chura
…………Cadd9            G
Chino mayako k cha hajura ?

G
[ Rumalai diu ta harai jala
Phool diye oilaula
Cadd9
Yeii jyan timlai upahar bhayo
D                             G
Sangai jiwan bitaula ] – x2

…………G                    Cadd9
[ Hawa chalyo siriri aatai jiriri
……………………………..D
Ma bajauchu murali tiriri
……………………G
Timi nacha firiri ] x 2
…………..Cadd9       G
Ae timi nacha firiri
……….D              G
Lahai nacha firiri

…………G                    Cadd9
[ Hawa chalyo siriri aatai jiriri
…………………………D
Timi bajau murali tiriri
……………………..G
Ma nachchu firiri ] x2
………….Cadd9         G
[ Lahai nachchu firiri ] x2

Music:

Nacha Firiri Lyrics and Guitar Chords

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *