18
Jan
2024

Maya – Space

Maya Lyrics and Chords

Album: Kapaas

Verse 1

Amaj7
हिजो आज
…………Emaj7
खुशी छु म यहाँ
….Amaj7
उज्यालो देख्दैछु हरेक दिन
………….Emaj7
किन म सबै कुना

Amaj7          G#m
माया शायद यहि हो
Amaj7        G#m
भावना सँगै बगेको
Amaj7          G#m
माया शायद यहि हो
Amaj7        G#m
भावना सँगै बगेको

Verse 2

Amaj7
आज भोलि
………..Emaj7
हाँस्दै छु म यहाँ
Amaj7
सरल देख्दैछु हरेक दिन
………….Emaj7
किन म सबै कुरा

Amaj7          G#m
माया शायद यहि हो
Amaj7        G#m
भावना सँगै बगेको
Amaj7          G#m
माया शायद यहि हो
Amaj7        G#m
भावना सँगै बगेको

A
… महसुस गर्दै छु
G#m                 C#m  F#
… तिमीलाई यो शरीर      मा
A
महसुस गर्दै छु
G#m         C#m  F#
.. मुटु यो शरीर        मा
A
… महसुस गर्दै छु
G#m                 C#m  F#
… तिमीलाई यो शरीर      मा
A
महसुस गर्दै छु
G#m         C#m  F#
.. मुटु यो शरीर        मा

Music:

Amaj7
हिजो आज
…………Emaj7
खुशी छु म यहाँ
….Amaj7
उज्यालो देख्दैछु हरेक दिन
………….Emaj7
किन म सबै

A
… महसुस गर्दै छु
G#m                 C#m  F#
… तिमीलाई यो शरीर      मा
A
महसुस गर्दै छु
G#m         C#m  F#
.. मुटु यो शरीर        मा
A
… महसुस गर्दै छु
G#m                 C#m  F#
… तिमीलाई यो शरीर      मा
A
महसुस गर्दै छु
G#m         C#m  F#
.. मुटु यो शरीर        मा

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *