29
Nov
2021

Maunbrata -The Shadows Nepal

Maunbrata Lyrics and Chords

Verse 1

Cm                        Cm
बर्सौ देखि नाङो छु, फेरी पनि
………Cm
हेर्दै छु बर्सौ देखी
………….Cm
भोको छु, फेरी पनि
………..A#
कुर्दैछु
………F             Cm
भरोसामा लिए मौन ब्रत,
….Cm
मौन ब्रत
A#             F
लाजै लाग्दो, चित्र कोरिस
…………..Cm
गाई जात्रा गरिस,
…………..Cm         A#
गाई जात्रा गरिस

Verse 2

Cm                        Cm
बर्सौ देखि एक् मुठि,पाक्छ कालो
………Cm
कराही फेरि पनि
…………Cm
अध्यारो निराशाको
…………A#
लाचारि
………F              Cm
भरोशामा लिए मौन ब्रत,
…..Cm
मौन ब्रत
A#         F
टुक्रै टुक्रा पारिस् तैले,
A#             F
विश्वास् जति चिरिस्
A#        F
बेदना ले बेरिस् तैले,
A#        F
राजनिति गरिस्
G#                 A#
सुन् अब तोद्डैछु,
…..Cm
मौन ब्रत
…..Cm
मौन ब्रत
……G#      A#
मौन ब्रत ……
……Cm
मौन ब्रत
……Cm
मौन ब्रत
……Cm
मौन ब्रत
……Cm
मौन ब्रत

Music: Guitar Solo

A#              F
पाप् हरु धेरै पुरिस् तैले,
A#          F
अनुहार नै फेरिस्
F               Cm
मेरो नाम् नै भुलिस्
G#                        A#
चिने तलाइ , बुझे तलाइ
…………..Cm
गाइ जात्रा गरिस्
G#                 A#
सुन् अब तोद्डैछु,
……Cm
मौन ब्रत
……Cm
मौन ब्रत
……Cm
मौन ब्रत
……Cm
मौन ब्रत

मौन ब्रत, मौन ब्रत
मौन ब्रत, मौन ब्रत

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *