29
Jul
2022

Malai Pyaaro Lagcha – Yogeshwor Amatya

Malai Pyaaro Lagcha Lyrics and Chords

Lyrics and Composition by Hiranya Bhojpure
Originally sung by Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure

Intro: [ D  F#m  Bm  G  A  D ] – 2

Chorus

D           G
….मलाई प्यारो लाग्छ
………D
मलाई राम्रो लाग्छ
………G
मलाई प्यारो लाग्छ
………D
मलाई राम्रो लाग्छ
D                 F#m
लहरा, पहरा, लहरा, पहरा,
Bm     G
छहराको देश ..
G
वारी पारि हिमालमा
A               F#m      D      F#  D
…उडिरहने बादलुको केश,
……D       F#m    Bm    A
मेरो देश

Music: [ C  D ] – 2  [ A# D ] – 2

Verse 1

D            F#m          Bm       G
गाउँगाउँ … बिहानी भै जागेको
C                        D
एकान्तको कन्दरामा
D            F#m          Bm       G
गाउँगाउँ … बिहानी भै जागेको
C                        D
एकान्तको कन्दरामा
D                                    G
कहाँकहाँ नेपालीको मुटुबाट
A              F#m     D
एउटा गीत मुरलीमा गाएको
……D       F#m    Bm    F#m
मेरो देश

………….G
….मलाई प्यारो लाग्छ
………D
मलाई राम्रो लाग्छ
………G
मलाई प्यारो लाग्छ
………D
मलाई राम्रो लाग्छ
D                 F#m
लहरा, पहरा, लहरा, पहरा,
Bm     G
छहराको देश ..
G
वारी पारि हिमालमा
A               F#m      D      F#  D
…उडिरहने बादलुको केश,
……D       F#m    Bm    A
मेरो देश

Music: [ C  D ] – 2  [ A# D ] – 2

Verse 2

D             F#m    Bm    G
मेचीकालीको माझ यहाँको
C                       D
प्रात दिन, रात र साँझ
D             F#m    Bm    G
मेचीकालीको माझ यहाँको
C                       D
प्रात दिन, रात र साँझ
D                     F#m        G
यहाँको हिमाली छायाँ मान्छेमान्छेको
A                F#m         D
माया दायाँ–बायाँ, घाम–छायाँ माधुरी
……D            F#m    Bm    F#m
मेरो देश, मेरो देश

G
..मलाई प्यारो लाग्छ
D
..मलाई राम्रो लाग्छ
G
..मलाई प्यारो लाग्छ
D
..मलाई राम्रो लाग्छ
D                 F#m
लहरा, पहरा, लहरा, पहरा,
Bm     G
छहराको देश ..
G
वारी पारि हिमालमा
A               F#m      D      F#  D
…उडिरहने बादलुको केश,
……D       F#m    Bm    F#m  D
मेरो देश

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *