07
Jul
2024

Malai Bachaauna – Topi Band

Malai Bachaauna Lyrics and Guitar Chords

D# Standard Tuning

Intro: G   D/F#   Em7   Cadd9

Verse 1

G
.. मन भित्रको कुरा हो
D/F#                   Em7
.. धेरै पहिले, धेरै गहिरो
……………..Cadd9
जब तिमी थियौ
G
.. तिम्रो आँखा मै हराएं
D/F#                     Em7
.. सोचेँ जीवन, मेरो रमाइलो
………………Cadd9
जब तिमी थियौ

Em7     D              G
आज फेरि फर्कि हेर्दा
…….Cadd9
ती दिनहरु
Em7    D          G
माया गर्छु, तिमीलाई
..Cadd9
अझै धेरै

G
आँखा भित्र साँची राख,
D/F#
म संगै बाँची राख
Em7           C           D
हरेक बिहान मलाई उठाउन

डरलाग्दो सपनामा,
D/F#
अनौठो कल्पनामा
Em7                C           D         G
बचाउन मलाई, तिमी बिंउझाउ न

Verse 2

G
.. मन भित्रको कुरा हो
D/F#
.. तिम्रो र मेरो
…………….Em7                Cadd9
जब हामी भयौं, जब हामी भयौं
G
.. संधै मलाई हँसायौ
D/F#
.. आँसुमा मेरो
…………….Em7                Cadd9
जब हामी भयौं, जब हामी भयौं

Em7     D              G
आज फेरि फर्कि हेर्दा
…….Cadd9
ती दिनहरु
Em7    D          G
माया गर्छु, तिमीलाई
..Cadd9
अझै धेरै

G
आँखा भित्र साँची राख,
D/F#
म संगै बाँची राख
Em7           C           D
हरेक बिहान मलाई उठाउन

डरलाग्दो सपनामा,
D/F#
अनौठो कल्पनामा
Em7                C           D       Am
बचाउन मलाई, तिमी बिंउझाउ न

Music:

G
आँखा भित्र साँची राख,
D/F#
म संगै बाँची राख
Em7           C           D
हरेक बिहान मलाई उठाउन

डरलाग्दो सपनामा,
D/F#
अनौठो कल्पनामा
Em7                C           D         G
बचाउन मलाई, तिमी बिंउझाउ न

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *