09
Aug
2020

Lampate Surati

Lampate Surati Lyrics and Guitar Chords

Capo on 1st fret

Verse 1 

G
हा हा हा हा….
G
आज भोलि के भयो
G
के भयो
G
के भयो, के भयो
G
कसले कसले हो…
G
स्वाट्ट यो मन चोर्यो
G                              Am
खान्नँ म त लाम्पाते सुरती हो
G                                      G
लाऊँ कि नलाउँ जुग जाने पिरती

Music:

G
हा हा हा हा….
G
यो ज्यान को थाछैन के गर्ने
G
थाछैन के गर्ने
G
जुनि बित्छ हो हो हो
G                              Am
खान्नँ म त लाम्पाते सुरती हो
G                                      G
लाऊँ कि नलाउँ जुग जाने पिरती
G
हा …….

G
हा हा हा हा….
G
सिरसिरे बतासे चौतारी
G
बतासे चौतारी
G
अभागी को हो हो हो…
G
हुन्न कोही अवतारी
G                              Am
खान्नँ म त लाम्पाते सुरती हो
G                                      G
लाऊँ कि नलाउँ जुग जाने पिरतीG
हा….

G
हा हा हा हा….
G
पानको पात छातीमा धड्किन्छ
G
छातीमा धड्किन्छ
G
सिसा होइन हो हो हो…
G
चरक्कै चर्किन्छ
G                              Am
खान्नँ म त लाम्पाते सुरती हो
G                                      G
लाऊँ कि नलाउँ जुग जाने पिरती
G                              Am
खान्नँ म त लाम्पाते सुरती हो
G                                      G
लाम् कि नालाम जुग जाने पिरती

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *