18
Oct
2020

Khadai Nakhako Bisle – Nabin K Bhattarai

Khadai Nakhako Bisle Lyrics and Guitar Chords

Album: Nabin
Lyrics: Rajeev Mani Nepal

Verse 1

E                            A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो
E                      A
बोल्दै नोबोले नि बात लग्यो
E                            A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो
E                      A
बोल्दै नोबोले नि बात लग्यो
B                        E
मन् को कुरा मन्मै राख्दा
B                    E
छाति भरि बेथा बन्छ
B                      E
येही बेथा सडक माझमा
B                        E
सस्तो कथा हाँसो बन्छ
E                            A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो

C#m
आँशु खसाएर
B
माया को भिक् माग्दा
A                        E
उल्टो पो दया पाएछु
C#m
संगी लाई पिर पर्दा
B
चित्तामा म जल्दा
A                         E
उल्टो पो तालि पाएछु
B                          E
उल्टो पो तालि पाएछु
B                         E
उल्टो पो तालि पाएछु
E                            A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो

Music: Guitar Solo

E                        A
हाम्रो माया बदनामी को चिटा
E                           A
आफै बाल्यौ इज्जत को चित्ता
E                        A
हाम्रो माया बदनामी को चिटा
E                           A
आफै बाल्यौ इज्जत को चित्ता
B                          E
मन् को कुरा मन्मै राख्दा
B                    E
छाति भरि बेथा बन्छ
B                      E
येही बेथा सडक माझमा
B                        E
सस्तो कथा हाँसो बन्छ
E                            A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो

C#m
संगी लाई पिर पर्दा
B
चित्तामा म जल्दा
A                         E
उल्टो पो तालि पाएछु
C#m
आँशु खसाएर
B
माया को भिक् माग्दा
A                        E
उल्टो पो दया पाएछु
B                        E
उल्टो पो दया पाएछु
B                        E
उल्टो पो दया पाएछु
E                            A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो

Music: Guitar Solo 2

C#m                     B             A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो
C#m                B        A
बोल्दै नोबोले नि बात लग्यो
C#m                     B             A
खाँदै नखाको विश्ले जिउंदै मार्यो
C#m                B         A     A   E
बोल्दै नोबोले नि बात लग्यो ooo ….

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.