17
Feb
2021

Kahile Kahi – Karma Band

Kahile Kahi Lyrics and Guitar Chords

Lyrics – Manish Basistha

Verse 1

…..A                   A
He kahile kahi ta,
…………..A                        A
Maayaa laaune kura gara

…..A                   A
He kahile kahi ta,
…………..A                        A
Maayaa laaune kura gara
……..A                    A
Aaja chu voli hunna
……….A                      A
Yo uumer ani rahanna
E                           E
Kaha khojchau, kaslai vetchau
E                         E
Ma chadai chu ni

………A                   A
Kina aru rojchau haa ?
………A                   A
Kina aru khojchau haa ?

Music:

D
Maanchau kina eh maayaa
D                    A
Sansaara ko dar
D
Pirati laauna rok chaina
D                   A
Na ta kunai kar
D
Maanchau kina eh maayaa
D                    A
Sansaara ko dar
D
Pirati laauna rok chaina
D                   A
Na ta kunai kar

……A                              A
He mann ko kuraa suna
……A                             A
Ani huncha malai vana
………A                   A
He mann ko kuraa suna
………A                   A
Ani huncha malai vana

Music:

……..A                              A
[ He mann ko kuraa suna
……A                             A
Ani huncha malai vana
………A                   A
He mann ko kuraa suna
………A                   A
Ani huncha malai vana ] – 3

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.