15
Jan
2022

K Garnu Manai Ta Ho – Kush

K Garnu Manai Ta Ho Lyrics and Chords

6 –3——2————————–
5 ——————-3——-2———
4 ————————————–
3 —0——–0——–0——-00
2 ——3——–3———3——-3
1 —————————————

Play the plucking in verse.

Verse 1

देखेको पाईन्न,
पाएको चाहिन्न
देखेको पाईन्न,
पाएको चाहिन्न

Cadd9  D     Em
…के गर्नु मनै त हो
Cadd9  D     Em
…के गर्नु मनै त हो
…Cadd9   D             G
जति सम्हाल्यो, सम्हालिन्न

Verse 2

सपना ठुलो छैन
तर निन्द्रा मिठो आओस
बिपना पनि मेरो
सपना जस्तै बिति जाओस
तर सोचेको लेखिन्न,
लेखेको देखिन्न

Em       D      Cadd9
…के गर्नु मनै त हो
Em       D      Cadd9
…के गर्नु मनै त हो
…Em        D             G
जति सम्हाल्यो, सम्हालिन्न

देखेको पाईन्न,
पाएको चाहिन्न
रोजेको भेटिन्न ,
भेटेको रोजिन्न
के गर्नु मनै त हो?
जति सम्हाल्यो, सम्हालिन्न

End

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *