03
Aug
2022

Jeevan Bhanu Ta – Bhakta Raj Acharya

Jeevan Bhanu Ta Lyrics and Chords

Lyrics – Dinesh Adhikari
Music – Norbu Chhering

Chorus

…F       Am A#
जीवन भनूँ त घात छ
…Gm       C     F
मृत्यु भनूँ त सास छ
A#        F
दोधारैमा बाँचु कति ?
A#        F
दोधारैमा बाँचु कति ?
F             C#   C
हर गीतमा ….. चित्कार छ
C7        F
चित्कार छ
…F       Am A#  F
जीवन भनूँ त घात छ

Music:

Verse 1

…F     Am   G#
न बास छ, न आस छ
…..C          F
मान्छेहरु कै त्रास छ

…F     Am   G#
न बास छ, न आस छ
…..C          F
मान्छेहरु कै त्रास छ
…….Dm           Am A#
जहाँ म खोज्छु उठुँ भनेर
….G       F
त्यही नै असारे भास छ

…F       Am A#
जीवन भनूँ त घात छ
…Gm       C     F
मृत्यु भनूँ त सास छ
A#        F
दोधारैमा बाँचु कति ?
A#        F
दोधारैमा बाँचु कति ?
F             C#   C
हर गीतमा ….. चित्कार छ
C7        F
चित्कार छ
…F       Am A#  F
जीवन भनूँ त घात छ

Music:

Verse 2

…F       Am  G#
अँध्यारो छ ओरालो छ
…..C           F
खेदनेहरु कै लाम छ

…F       Am  G#
अँध्यारो छ ओरालो छ
…..C           F
खेदनेहरु कै लाम छ
…Dm            Am A#
चर्की सके चाहना सबै
….G              F
दुख्ने मुटु चाहीं वाँकी छ

…F       Am A#
जीवन भनूँ त घात छ
…Gm       C     F
मृत्यु भनूँ त सास छ
A#        F
दोधारैमा बाँचु कति ?
A#        F
दोधारैमा बाँचु कति ?
F             C#   C
हर गीतमा ….. चित्कार छ
C7        F
चित्कार छ
…F       Am A#  F
जीवन भनूँ त घात छ

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *