15
Nov
2023

Hitaiko Maya – Neetesh Jung Kunwar

Hitaiko Maya Lyrics and Chords

Composition/Lyrics/Vocal- Neetesh Jung Kunwar

Verse 1

B
.. Hitaiko maya vanna sajilo
…………G#m
Uti jati gaaro raicha
………………..E       F#
Kuro milna lai
B
… Khusi ko diyo baalna
Dhairya ko khel
………….G#m
Samaya laagdaina
………………….E       F#
Aago nibhna lai

……….B
Maile j gare pani
Timlai pugdaina vani
………G#m
Kina maagchau
………………….E           F#
Timi kasai ko mann ?
……….B
Aafno praan vanda pyaaro
Koi le haat thaami diye
………..G#m
Jaatha kamaai dimlaa
……………….E          F#
Testa jaabo dhan

…………………..B
Lu hai ta aaja chaldiye ma
………………….G#m             E   F#
Ananta mero maayaa tira
……………..B
Heram na kasle rokne malai
………………….G#m             E   F#
Chaina aabo kei ko pira
…………………………..B
Lamkiye ma timrai chaayaa tira

Music:

Verse 2

B
… Hirai le sajiyeko mahal pani
………G#m                            E      F#
Ritto laagcha re mayalu binaa
B
.. Atut yo sambandha nai
Badli dine
…….G#m                                 E      F#
Teti bish huncha jhuto boli maa

…………B
Karma garnu cha tara sablai
Chitta bujhaune kram maa
G#m                             E      F#
Aamai ko ichya namaros
……B
Jati j cha jiwan maa
Aatma bal mero mann maa
…………G#m                                   E   F#
Timrai preranaa saath maa bhar ho

…………………..B
Lu hai ta aaja chaldiye ma
………………….G#m             E   F#
Ananta mero maayaa tira
……………..B
Heram na kasle rokne malai
………………….G#m             E   F#
Chaina aabo kei ko pira
…………………………..B
Lamkiye ma timrai chaayaa tira

Music:

Verse 3

……….E
Jasari ghaam duldai
Hidthe ma tessai gari
B
Jiuna paam
Ekxin lai birsi dera
F#
Sabai kaam
………………………..E               F#
Jigri ko bhat-bhate pachaadi ..
…………..E
Thulo ta vaiyecha
……………………..B
San-tino galti ni gariyecha
Aba aayera bujhiyo
….F#                                        E
Tesaile ta maaf garidinu hai
……..F#                      B
Malai, timi malai

Music:

B
.. Hitaiko maya vanna sajilo
…………G#m
Uti jati gaaro raicha
………………..E       F#
Kuro milna lai
B
… Khusi ko diyo baalna
Dhairya ko khel
………….G#m
Samaya laagdaina
………………….E       F#
Aago nibhna lai

…………………..B
Lu hai ta aaja chaldiye ma
………………….G#m             E   F#
Ananta mero maayaa tira
……………..B
Heram na kasle rokne malai
………………….G#m             E   F#
Chaina aabo kei ko pira
…………………………..B
Lamkiye ma timrai chaayaa tira

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *