20
Apr
2021

Harayeko Graha – Kush Band

Harayeko Graha Lyrics and Guitar Chords

Singer: Shaurav Bhattarai

Verse 1

Em C

Em C
हराएको ग्रह,
Em C        Em C
मेरो सुर्य अँध्यारो छ
Em C

Em C
पापी मनको बह,
Em C        Em C
मेरो इश्वर अधुरो छ
B7
पूर्णिमाको तारा हो
Em C    Em C
म ,
B7                         Em  C    Em  C
बिउझनछु म निदाउन

Em C

Em C
स्वतन्त्रताको नारा,
Em C      Em C
मेरो देश बहिरो छ
Em C

Em C
हँसिया न तारा ,
Em C     Em C
मेरो प्रेम सुइरो छ
B7
कुंवाको बुद्ध हो
Em C    Em C

B7                    Em  C    Em  C
सोच्दछु म सुनाउन

Music: Guitar Solo

Em   B       A#  Em  B    A#
म         हराएको ग्रह
मेरो सुर्य अँध्यारो छ
Em   B        A#     Em  B    A#
म         पापी मनको बह
मेरो इश्वर अधुरो छ
Em   B       A#  Em  B    A#

Em   B       A#  Em  B    A#

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *