18
Apr
2021

Eutai Antya – Shree 3

Eutai Antya Lyrics and Guitar Chords

Verse 1

Cm
के नै भन्नु छ र
……G#
यहाँ सबको आफ्नै कथा
Cm
के नै सोध्नु छ र
……G#
यहाँ सबको आफ्नै व्यथा
Fm
कसैलाई जीत को नशा छ
E
कसैलाई हार्नु को पिर
Cm
के लानु छ र
G#
सबको आखिर एउटै अन्त्य
Cm
के लानु छ र
G#
सबको आखिर एउटै अन्त्य

Cm
के नै बोल्नु छ र
……G#
यहाँ सबको आफ्नै भाषा
Cm
के नै सोध्नु छ र
……….G#
सबको आफ्नै परिभाषा
Fm
कसैलाई जीवन संघर्ष
E
कसैलाई एक सम्झौता
Cm
के लानु छ र
G#
सबको आखिर एउटै अन्त्य
Cm
के लानु छ र
G#
सबको आखिर एउटै अन्त्य

Cm        G#
उ     उ …..
Cm        G#
उ     उ …..

Music:

F# F                     D#m
सायद जीवन एउटा भ्रम हो
F#  F                   D#m
झुठो शान र ब्यर्थ घमण्ड
F# F                      D#m
परिचय को खोजमा हामी सधै ,
F#    F                 B
हराई नजाओस यो हाम्रो अस्तित्व,
C#
तिम्रो अस्तित्व

Music: Guitar Solo

Cm
के नै भन्नु छ र
……G#
यहाँ सबको आफ्नै कथा
Cm
के नै बुझ्नु छ र
……G#
यहाँ सबको आफ्नै गाथा
Fm
जीवन चक्र अनौठो
E
हासेर जिउनु सधै
Cm
के लानु छ र
G#
सबको आखिर एउटै अन्त्य
Cm
के लानु छ र
G#
सबको आखिर एउटै अन्त्य

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *