17
Apr
2021

Dosh Kasailai – Arun Thapa

Dosh Kasailai Lyrics and Guitar Chords

Lyrics/ Music – Suk Gurung
Singer: Arun Thapa

Chorus

C                   C         A#
दोश् कसैलाई दिन चाहन्न
A#        F     C
पिउने छु बरु आँखाको आँशु
C                   C         A#
दोश् कसैलाई दिन चाहन्न
A#        F     C
पिउने छु बरु आँखाको आँशु
C                        A#
मायाको चिनो सम्झेर
A#                     C
मायाको चिनो सम्झेर
C
दोश् कसैलाई

Music:

Verse 1

..C      Em     F
नसोध्नु प्रिय कसैलाई पनि
…..F           C
कस्तो छ उ भनेर
..C      Em     F
नसोध्नु प्रिय कसैलाई पनि
…..F           C
कस्तो छ उ भनेर
C                      Dm
दिनभरी भुल्छु नशामा डुबि
G                      C
रात काट्छु कल्पेर
F               G     C
रात काट्छु कल्पेर

C                   C         A#
दोश् कसैलाई दिन चाहन्न
A#        F     C
पिउने छु बरु आँखाको आँशु
C                        A#
मायाको चिनो सम्झेर
A#                     C
मायाको चिनो सम्झेर

Music:

Verse 2

C          Em        F
मायाको संसार फेरिँदो रहेछ
F                 C
बाचालाई भुलेर
C          Em        F
मायाको संसार फेरिँदो रहेछ
F                 C
बाचालाई भुलेर
C               Dm
म भुल्ने छैन त्यो हाम्रो माया
G               C
राख्ने छु साँचेर
F         G   C
राख्ने छु साँचेर

C                   C         A#
दोश् कसैलाई दिन चाहन्न
A#        F     C
पिउने छु बरु आँखाको आँशु
C                   C         A#
दोश् कसैलाई दिन चाहन्न
A#        F     C
पिउने छु बरु आँखाको आँशु
C                        A#
मायाको चिनो सम्झेर
A#                     C
मायाको चिनो सम्झेर
C
दोश् कसैलाई

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *