27
Mar
2021

Dhoon – Ujjwal Saagar ft. Muskaan Ranabhat

Dhoon Lyrics and Guitar Chords

Lyrics: Roshan Adhikari
Vocals: Ujjwal Saagar ft. Muskaan Ranabhat

Verse 1

D F#m    Bm
म देख्छु तिम्रै प्रतिबिम्ब
G             A
मेरो हरेक धुनमा
D       F#m       Bm
हिड्दै छन यी औंलाहरु
G                     A
तिमिलाई खोज्न पियानोमा

D         F#m  Bm
आवाज तिमीले बोलेजस्तो
A             D
कतै मनले खोजे जस्तो
F#m               D7
आवाज तिमीले बोलेजस्तो
A             D
कतै मनले खोजे जस्तो

…Bm            G     A
म धून खोज्नेछु प्यारको
…..D     A     G   D
एउटा मिठो संसारको
…Bm            G     A
म धून खोज्नेछु प्यारको
…..D     A     G   D
एउटा मिठो संसारको

Music:

Verse 2

..D                   D
मलाइ येतैकतै हुनुछ सधैं
D                      G
तिम्रै नजिक आसपास
G                    A
म चाहन्छु मेरा, धुनहरुले
A       G     D
पाउन तिम्रो सास
..D                 F#m
मलाइ येतैकतै हुनुछ सधैं
D7                    G
तिम्रै नजिक आसपास
Em                 A
म चाहन्छु मेरा, धुनहरुले
A       G     D
पाउन तिम्रो सास

D F#m  Bm
म सुन्छु तिम्रै आवाज
G             A
मेरो हरेक धुनमा
D       F#m       Bm
हिड्दै छन यी औंलाहरु
G                     A
तिमिलाई खोज्न पियानोमा

D         F#m  Bm
आवाज तिमीले बोलेजस्तो
A             D
कतै मनले खोजे जस्तो
F#m               D7
आवाज तिमीले बोलेजस्तो
A             D
कतै मनले खोजे जस्तो

…Bm            G     A
म धून खोज्नेछु प्यारको
…..D     A     G   D
एउटा मिठो संसारको
…Bm            G     A
म धून खोज्नेछु प्यारको
…..D     A     G   D
एउटा मिठो संसारको

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *