07
Mar
2018

Dalli Resham – Mukti & Revival

Dalli Resham Lyrics and Guitar Chords

Verse 1

Em                                        Em
k ko saacho dalli resham, phalam ko saacho
Em                                        Em
Jhuto hoina dalli resham, yo kura sacho hoo
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho, eh khacho
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho

Em                                        Em
k ko saacho dalli resham, phalam ko saacho
Em                                        Em
Jhuto hoina dalli resham, yo kura sacho hoo
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho, eh khacho
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho

Music : Flute

Em
He.. ukalima k garne ta samaune ma baango hoo
A                                          Em
Anuhar herdai lob lagdo baani behor bango, eh bango
Em
Ukalima k garne ta samaune ma baango hoo
A                                          Em
Anuhar herdai lob lagdo baani behor bango hoo
D                                          Em
Anuhar herdai lob lagdo baani behor bango
Em                                        Em
k ko saacho dalli resham, phalam ko saacho
Em                                        Em
Jhuto hoina dalli resham, yo kura sacho hoo
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho

Music : Guitar Solo

Em
He.. Ek paisa ko aachetap herni, dui paisa ko theki  hoo
A                                   Em
Hami dekhi kati keri herchin mari meti ho
Em
Ek paisa ko aachetap herni, dui paisa ko theki  hoo
A                                  Em
Hami dekhi kati keri herchin mari meti ho
D                                  Em
Hami dekhi kati keri herchin mari meti ho
Em                                        Em
k ko saacho dalli resham, phalam ko saacho
Em                                        Em
Jhuto hoina dalli resham, yo kura sacho hoo
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho
D                                               Em
Timiharu jasti nakalli maiya hamilai k ko khacho

Music : Sarangi

A                                               A
Sani Sani eh jhilke nani ho, kati ramro kapal kori ki hi..
A                                               A
Sani Sani eh jhilke nani ho, kati ramro kapal kori ki

A                                            A                       E
Ek mane ma ke cha k cha, dui mane ma dahi cha – 2
E                                                D                A
Sali lyaune bhanda bhandai jethi poila gaacha, rajan
A
Didi gayi hongkong ko laure sanga
A
Baini gayi thankot ko chaure sanga, haa..
A
haa..

A                             A                      E
Resham phiriri ho resham phiriri
F#m                E                                  D                     A
Udera jaun ki dada ma bhanjyang resham phiriri
A                             A                      E
Resham phiriri ho resham phiriri
F#m                E                                  D                     A
Udera jaun ki dada ma bhanjyang resham phiriri
Ha. Ah.. ha….

End

Dalli Resham Lyrics and Guitar Chords

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *