25
Jun
2023

Dailo – Ujjwal Saagar

Dailo Lyrics and Chords

Lyrics/Music/Vocal : Ujjwal Saagar

Verse 1

B             D#m
..नगर बन्द मनको दैलो
B                    F#
..उघारी म आउँला
B                     D#m
..जेजे छन् हामी बीचका खटपट
E   F#            B
..मिलेर मिलाउला
B             D#m
..नगर बन्द मनको दैलो
B                    F#
..उघारी म आउँला
B                     D#m
..जेजे छन् हामी बीचका खटपट
E   F#            B
..मिलेर मिलाउला

Music:

Verse 2

B                       B
…यो बीचमा तिमी खै कहाँ पुग्यौ
D#m       B
..म पनि हराएँ
B                       B
…यो बीचमा तिमी खै कहाँ पुग्यौ
D#m       B
..म पनि हराएँ
B          D#m
..भेटाउन बाटो नसकी फेरि
E    F              B
..तिमी सामु आएँ

B                 D#m
..रित्तो नै सही बस् आइदेउ
B                         F#
..बाँकी सब मै ल्याउँला
B                     D#m
..जेजे छन् हामी बीचका खटपट
E   F#            B
..मिलेर मिलाउला

Music:

Verse 3

B                B
..गल्ती त हेर सबैको हुन्छ
D#m          B
..मैले त स्वीकारेँ
B                B
..गल्ती त हेर सबैको हुन्छ
D#m          B
..मैले त स्वीकारेँ
B        D#m
..भन के दिन्छ्यौ तिमीले मलाई
E        F         B
..गल्तीको सजाय

B               D#m
..जे भन बरु बोल्न चाहिँ बोल
B                F#
..सबै म सहुँला
B                     D#m
..जेजे छन् हामी बीचका खटपट
E   F#            B
..मिलेर मिलाउला
B             D#m
..नगर बन्द मनको दैलो
B                    F#
..उघारी म आउँला
B                     D#m
..जेजे छन् हामी बीचका खटपट
E   F#            B
..मिलेर मिलाउला
B                     D#m
..जेजे छन् हामी बीचका खटपट
E   F#            B
..मिलेर मिलाउला

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *