Category: The Edge Band

08
Aug
2020

Banda Aakha Maa

Banda Aakha Lyrics and Guitar Chords Verse 1 C बन्द आँखामा …..Em धेरै द्रिश्यहरु छन् F तिमीलाई हेर्न ………………G यी आँखा...