Bhawana Ka Sabda – Sagar Ale

Bhawanaka Sabda Lyrics and Guitar Chords MUSIC/LYRICS: FARAJ ARPAN Verse 1 A Bhawana Ka Sabda korera A Hulaki dai lai pathako...