Category Archives: Nishan Bhattarai

Lahur Jane Rail | Nishan Bhattarai

Lahur Jane Rail Lyrics and Guitar Chords

Lyrics/Music:- Prashant Poudel

Verse 1

Hmm mmm ……

Narou dharara, piyari
Narou dharara
Lahur jane railai le,
Lancha sarara
Aafno khyal gara, mero pir nagara
Aafno khyal gara, mero pir nagara
Lahur jane railai le,
Lancha sarara
Narou dharara

Music : Sarangi

Mann dukhe pani, aashu roki
Hasnu pardo raicha
Mann dukhe pani, aashu roki
Hasnu pardo raicha
Tadpi tadpi vaye pani
Bachnu pardo raicha
Marna pani garo raicha
Bachna jhanai gaaro
Marna pani garo raicha
Bachna jhanai gaaro
Dui dina ko jindagi le
Afthyaro ma paaro
Narou dharara, piyari

Music :

Hoo ooo …….
Chadabada aauda pani
Ghar aayenan vandai
Chadabada aauda pani
Ghar aayenan vandai
Parkhi raki hauli pyari
Aaune dina gandai
Dina gandai mahina bityo
Mahina gandai barsaa
Dina gandai mahina bityo
Mahina gandai barsaa
Pardeshi ko karmai khoti
Chaina khusi harsha

Narou dharara, piyari
Narou dharara
Lahur jane railai le,
Lancha sarara
Aafno khyal gara, mero pir nagara
Aafno khyal gara, mero pir nagara
Lahur jane railai le,
Lancha sarara
Narou dharara

Playlist of Nishan Bhattarai

Lahur Jane Rail Lyrics and Guitar Chords

Bhunti – Nishan Bhattarai | Rajendra Bhatt

Bhunti Lyrics and Guitar Chords

LYRICS/COMPOSE: RAJENDRA BHATT(MR RJ)

Oi bhunti

Oi bhunti Oi bhunti Oi bhunti re
Oi bhunti Oi bhunti Oi bhunti re
Chauri charne lek ma barai
Machi khelne taal ma bari lai
Bari lai bari lai…
Hasi hasi fasai hali mulai
Maya jaalma bari lai
Bari lai bari lai…
Chauri charne lek ma barai
Machi khelne taal ma bari lai
Bari lai…
Hasi hasi fasai hali mulai
Maya jaalma bari lai
Bari lai…
Aba yo mann kudera ni
Utai utai tira saram la ni lai
Jagayalai tamrai maya lagcha
Bhuti kyaram bari lai
Bari lai bari lai…
Jagayalai tamrai maya lagcha
Bhuti kyaram bari lai
Bari lai bari lai…
Oi bhunti Oi bhunti Oi bhunti re
Oi bhunti Oi bhunti Oi bhunti re

Music: Guitar, Flute and Sarangi

Rati rati vetna aauthe
Parkhal naghayera bari lai
Bari lai bari lai..
Nabolera basthi kaile
Hurki lagayera bari lai
Bari lai bari lai..
Rati rati vetna aauthe
Parkhal naghayera bari lai bari lai..
Nabolera basthi kaile
Hurki lagayera bari lai bari lai..
Aba jyaan ni usaiko bhai gayo
Mann ni utai haar bari lai…
Jagayalai tamrai maya lagcha
Bhuti kyaram bari lai
Bari lai bari lai…
Jagayalai tamrai maya lagcha
Bhuti kyaram bari lai
Bari lai bari lai…
Oo oo oo ooooo……

Music : Flute

Ekxin phon bg vayalai gaali garthi
Jhatai bari lai bari lai bari lai..
Nagra dhyaan ek uska maya thyo
Bichatai Bari lai bari lai bari lai
Ekxin phon bg vayalai gaali garthi
Jhatai bari lai bari lai..
Nagra dhyaan ek uska maya thyo
Bichatai Bari lai bari lai
Aba maya ko dunga pirati kai
Taalai ma taramlaa…
Jagayalai tamrai maya lagcha
Bhuti kyaram bari lai
Bari lai bari lai…
Jagayalai tamrai maya lagcha
Bhuti kyaram bari lai
Bari lai bari lai…
Oi bhunti Oi bhunti Oi bhunti re ] x4

Bhunti Lyrics and Guitar Chords