Category: Ishan R. Onta

27
Sep
2020

Adrishya Ft. Trees

Adrishya Lyrics and Guitar Chords Lyrics: Nikita Shrestha Trees are: Nikita Shrestha, Dixit Adhikari, Pratik Thapa Verse 1 Dm Tadhaa ……………..G...