14
Jul
2021

Bhulauna Sakina – Arjun Thapa

Bhulauna Sakina Lyrics and Chords

Composition/Lyrics/Vocal: Arjun Thapa

Verse 1

C             Dm
तिम्रो माया भुलाउन सकिन
F                  G
तिम्रो मुस्कान बिर्सनै सकिन
C             Dm
तिम्रो माया भुलाउन सकिन
F                  G
तिम्रो मुस्कान बिर्सनै सकिन
C                    Dm
भुलाउन सकिन तिम्रो माया
F                 G
बिर्सनै सकिन तिम्रो मुस्कान
C                    Dm
भुलाउन सकिन तिम्रो माया
F                 G
बिर्सनै सकिन तिम्रो मुस्कान
C     Dm  F      G
हा … हो .. हो … हो ….
हे ……….  हु …..

Music:

Verse 2

C               G
एक्लो छु म तिमी बिना
F                    G
साथ दिने कोहि छैन
C               Dm
एक्लो छु म तिमी बिना
F                    G
साथ दिने कोहि छैन
C                        Dm
जिवनको गोरेटोमा सधैं साथ दिन्छु
..F                            G
भनेकै थियौं तर छोडी गयौ

C                    Dm
भुलाउन सकिन तिम्रो माया
F                 G
बिर्सनै सकिन तिम्रो मुस्कान
C                    Dm
भुलाउन सकिन तिम्रो माया
F                 G
बिर्सनै सकिन तिम्रो मुस्कान

C                    G                     F
भुलाउन सकिन बिर्सनै सकिन
…….G
तिम्रो माया
C                    G                     F
भुलाउन सकिन बिर्सनै सकिन
…….G
तिम्रो मुस्कान ।
C     Dm  F      G
हा … हो .. हो … हो ….
हे ……….  हु …..

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *