23
Apr
2021

Bhukkampa – Kaagaz

Bhukkampa Lyrics and Guitar Chords

Singer: Shaurav Bhattarai

Capo on 1st fret

Verse 1

C                D#    F
म मरेको दिन
……C    D# F
मेरो देश स्तब्द होस्
..C                    D#  F
सबै को ओठमा
……C              D# F
मेरो लागि केहि शब्द होस्
C
ठुलो मानिसको शीर
D#
झुकेको होस्
F                   C
मेरो चित्र युवा भित्र
लुकेको होस्

C                D#    F
म जलेको दिन
…….C         D# F
धेरै आँखा भिजेको होस्
…C                  D#    F
सुख होस् सबैलाई
…..C                D#  F
तर मन अलि बिजेको होस्
C
ठुलो मानिसको शीर
D#
झुकेको होस्
F                   C
मेरो चित्र युवा भित्र
लुकेको होस्

Music: Guitar Solo

C    D#
म पहिरो बनेर
..F                 C
गहिरो सोच्न सिकाउने छु
C      D#
म भुक्कम्प बनेर
F                  C
एउटा युग हल्लाउने छु

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *