04
Aug
2020

Bhedako Oon Jasto

Bhedako Oon Jasto Lyrics and Guitar Chords

ओ हो हो हो हो
ओ हो हो हो हो
ओ हो हो हो हो

Verse 1

Bm
आकाशबाट के उडी आयो
Bm
आकाशबाट के उडी आयो
Bm                   E
भेडाको ऊन जस्तो हो हो
Bm
भेडाको ऊन जस्तो
Bm                   E
भेडाको ऊन जस्तो हो हो हो हो
Bm
भेडाको ऊन जस्तो

Bm
मायाको फोटो मै खिची लाग्छ
Bm
मायाको फोटो मै खिची लाग्छ
Bm                 E
पूर्णेको जून जस्तो हो हो
Bm
पूर्णेको जून जस्तो
Bm                 E
पूर्णेको जून जस्तो हो हो हो हो
Bm
पूर्णेको जून जस्तो
ओ हो हो हो हो हो
ओ हो हो हो हो हो

Music: Guitar Solo

Bm
हिउँको धर्सो पग्लेर आयो
Bm
हिउँको धर्सो पग्लेर आयो
Bm                   E
चौरीको दुध जस्तो हो हो
Bm
चौरीको दुध जस्तो
Bm                   E
चौरीको दुध जस्तो हो हो हो हो
Bm
चौरीको दुध जस्तो

Bm
आजको साइत मै बही आउँछ
Bm
आजको साइत मै बही आउँछ
Bm                   E
झुल्केको घाम जस्तो हो हो
Bm
झुल्केको घाम जस्तो
Bm                   E
झुल्केको घाम जस्तो हो हो हो हो
Bm
झुल्केको घाम जस्तो
ओ हो हो हो हो हो
ओ हो हो हो हो हो

Music: Guitar Solo

Bm
डाफेँले बच्चा कोरली ल्यायो
Bm
डाफेँले बच्चा कोरली ल्यायो
Bm                    E
बुकीको फुल जस्तो हो हो
Bm
बुकीको फुल जस्तो
Bm                    E
बुकीको फुल जस्तो हो हो हो हो
Bm
बुकीको फुल जस्तो

Bm
ढुङ्गामा मुर्ति मै खोपी जान्छु
Bm
ढुङ्गामा मुर्ति मै खोपी जान्छु
Bm              E
तिमरै रुप जस्तो हो हो
Bm
तिमरै रुप जस्तो
Bm              E
तिमरै रुप जस्तो हो हो हो हो
Bm
तिमरै रुप जस्तो
[ ओ हो हो हो हो हो
ओ हो हो हो हो हो ] – 4

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *