04
Nov
2022

Bhaag – The Elements

Bhaag Lyrics and Chords

Chords to be updated soon

Verse 1

पन्छाएको हिजो बल्ल
घर को खोजीमा रहरमा
कल्को छु म प्रहर मा
खोल्दौ छ आँखा बगरमा

[ आउँदै छिन्
उनि आउँदै छिन्
आउँदै छिन्
उनि आउँदै छिन् ] – 2

Music:

Verse 2

भाग !
उनि आउँदै छिन्
जाग!
पछ्याउँदै छीन
भाग !
उनि आउँदै छिन्
जाग!
पछ्याउँदै छीन

लेख कलमको बल मा
नाच नृत्यकै दम मा
बोल स्वरकै ध्वनि मा
छैन कलको कहर मा

[ आउँदै छिन्
उनि आउँदै छिन्
आउँदै छिन्
उनि आउँदै छिन् ] – 2

Music:

[ भाग !
उनि आउँदै छिन्
जाग!
पछ्याउँदै छीन
भाग !
उनि आउँदै छिन्
जाग!
पछ्याउँदै छीन ] – 2

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *