28
Oct
2021

Baadda Baaddai – Swapnil Sharma

Baadda Baaddai Lyrics and Chords

Singer: Sudan Sharma

Verse 1

………….A                         D
Baadda baaddai dherai lai nai
………..E                  A
Aashu meraa suki sake
……….A                     E
Timle jastai dherai le nai
……….A                     E
Timle jastai dherai le nai
…………D       E           A
Yaahaa malai, thuki sake
….A               D
Afsoch meri maayaalu
……….E
Timle chinna malai
…………A
Dherai dhilo garyau
…………A
Dherai dhilo garyau

A         D         E         A
Uuu .. uuu … uu …. uuuu
A         D         E         A
Uuu .. uuu … uu …. uuuu

Verse 2

…………..A
Baachaa haru yaha
….E
Kathaa bhaye
….D             E            A
Biswaas haru yaha dhokaa vaye
………A
Timi samjha yo ta
……….E
Eutaa naatak thiyo
………A
Timi samjha yo ta
……….E
Eutaa naatak thiyo
….D        E                  A
Kathaa adhurai ma parda khasyo
….A               D
Afsoch meri maayaalu
……….E
Timle chinna malai
…………A
Dherai dhilo garyau
…………A
Dherai dhilo garyau

A         D         E         A
Uuu .. uuu … uu …. uuuu
A         D         E         A
Uuu .. uuu … uu …. uuuu

Verse 3

………..A          E
Na ma sastiyera
………D            A
Yaha bikna sake
………A           E
Na timi bahumulya bhai
D                  A
Baachna sakyau
………A
Yaha j j vayo,
………..E
Manjurai le vayo
………A
Yaha j j vayo,
………..E
Manjurai le vayo
………..D      E
Bhana timi nai
………A
Kaha k paap bhayo ?
….A               D
Afsoch meri maayaalu
……….E
Timle chinna malai
…………A
Dherai dhilo garyau
…………A
Dherai dhilo garyau

Verse 1 Repeat

Baadda baaddai dherai lai nai
Aashu meraa suki sake
Timle jastai dherai le nai
Timle jastai dherai le nai
Yaahaa malai, thuki sake
Afsoch meri maayaalu
Timle chinna malai
Dherai dhilo garyau
Dherai dhilo garyau

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *