27
Jan
2022

Amulya – Praachin Thapa

Amulya Lyrics and Chords

Written, composed and performed by Praachin Thapa.

Verse 1

G               D                Em
सबै थोक छ, तर तिमी बिना
………C
अधुरो लाग्छ
G            D               Em
संसार छ, तर तिमी बिना
………C
बेकार लाग्छ

G              D               Em
…खोजी रहे ति भिडहरुमा
…………..C
तिमी मैले कतै देखिन
G             D                    Em
…डुली रहे यी बादलहरु संग
…………..C
तिमी मैले कतै पाईन

G                 D 
अमुल्य छौ तिमी
Em              C
अमुल्य रहनेछौ
G                  D 
अतुल्य छौ तिमी
Em              C
अतुल्य रहनेछौ
…………….G                D
यो संसारले जे भने पनि
……………Em          C
बुझनेले जे बुझे पनि
………….G                D
सोच्नेले जे सोचे पनि
…………………..C  D  Em  G  D
तिमी अमुल्य छौ

Music:

Verse 2

G                D               Em
..आवाज छ, तर तिमी बिना
…….C
सुन्य लाग्छ
G              D                Em
…आशा छ, तर तिमी बिना,
……….C
निराश लाग्छ

G          D               Em
..हेरि रहे ति ताराहरुमा
…………..C
तिमी मैले कतै देखिन
G            D                      Em
…उडी रहे यी बतासहरु संग
………….C
तिमी मैले कतै पाईन

G                 D 
अमुल्य छौ तिमी
Em              C
अमुल्य रहनेछौ
G                  D 
अतुल्य छौ तिमी
Em              C
अतुल्य रहनेछौ
…………….G                D
यो संसारले जे भने पनि
……………Em          C
बुझनेले जे बुझे पनि
………….G                D
सोच्नेले जे सोचे पनि
…………………..C  D  Em  G  D
तिमी अमुल्य छौ
…………………..C  D  Em  G  D
तिमी अमुल्य छौ
तिमी अमुल्य छौ

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *